بنام حضرت حق

در پی ِ ماندگاری و حضور پایدارِ اندیشه ی نابِ اهل بیت و معارف آسمانی در سبک زندگی ایرانی و اسلامی بودیم که راهی جز هنر برای این مهم نیافتیم، پس با تلاشِ بی وقفه از روزهای سال ۹۰ پای در این مسیر نهادیم واز ترکیب عشق و هنر کتیبه هایی تولید نمودیم نقش برجسته که مزین است به آیات نورانی قرآن، نام و احادیث اهل بیت علیهم السلام

این کتیبه ها که از جنس رزین (ترکیبی با فرمول تخصصی لوح هنر) بوده و نقش و نگار خود را وام دارِ هنرایرانی و اسلامی است حاصل کاردستانِ هنرمندانی است که نقشی از مینا کاری طرحی از گل و مرغ و اسلیمی و ختایی را به هم آمیخته اند واز ترکیبِ بدیع ِ این هنرها کتیبه هایی متنوع با محوریتِ آیات نورانی قرآن، نام ِ اهل بیت و احادیث ایجاد کرده اند. این آثار که با توکل بر خدا می توانیم بگوییم بی نظیر و یا حداقل کم نظیر است در ابعاد مختلف تولید و در سراسر ایران اسلامی توزیع می شود، امیدمان اینست بتوانیم گسترش دهنده ی فرهنگِ ناب ِ اهل بیت (ع) و سبک زندگی اسلامی باشیم تا نور هدایت قرآن و اهل بیت (علیهم السلام ) گشاینده ی راهمان باشد.

 

نگارستان لوح هنر

مدیریت حسین صهائی

دیدگاه بگذارید

بازگشت به بالا