هدایای معنوی نفیس و ماندگار

الا كه رحمت، آيتی ز رحمت علی بُوَد
همه كتاب انبيا حكايت  علی بُوَد

بهشت و هر چه اندر او حكايت علی بُوَد
أجلّ نعمت خدا،  ولايت علی بُود

دیدگاه بگذارید