یا علی

دلا باید بهر دم یا علی گفت
نه هر دم بل دمادم یا علی گفت
به صدق دل همیشه یاد او بود
به هر پیچ و به هر خم یا علی گفت

 

خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید:
قُل لا أَسئَلُكُم عَلَیهِ أَجراً إِلاَّ المَوَدَّةَ فِی القُربى‏؛
(ای پیامبر!) بگو من هیچ پاداشى از شما بر رسالتم
درخواست نمى ‏كنم جز دوست ‏داشتن اهل بیتم».
سوره شوری آیه ۲۳

از پیامبر اکرم پرسیدند: صاحبان قرابت چه کسانی هستند که مودت آنها را بر ما واجب کرده ای؟ پیامبر اکرم فرمودند: علی و فاطمه و فرزندانشان.
احیا المیت ص۱۴

دیدگاه بگذارید