تابلو کتیبه بسم الله

سوی دل رفتم و گفتم که بگو یار کجاست
گفت اینجاست تو بیخویش درآ بسم‌الله

 

کاشی های نقش برجسته بسم الله الرحمن الرحیم

دیدگاه بگذارید