خشت های زرین

من با تو تا تمام خدا رشد می‌کنم.

یاحسین‌بن‌علی‌الشهید

خشت‌های رنگامیزی٬ میناکاری شده آماده برای لعاب‌دار شدن.

دیدگاه بگذارید