فاطمه الزهرا

هر که شد گمنام‌تر، زهرا(س) خریدارش شود

بر درِ این خانه از نام و نشان باید گذشت!

دیدگاه بگذارید