تندیس ولایت علی

چه دانی تو که در باطن چه شاهی همنشین دارم
چنان قصری است حِصن من که امن‌الؤمنین دارم

مولوی . دیوان شمس

▫️هدایای معنوی و ماندگار هنر دینی

دیدگاه بگذارید