کتیبه نگاری

گر در سرت هوای وصال است حافظا
باید که خاک درگه اهل هنر شوی

 

▫️رنگامیزی خشت‌های متبرک به اسماء‌الحسنی
▪️تجلی معارف‌اسلامی در هنر دست ایرانی

دیدگاه بگذارید