قاب کاشی حضرت زهرا صلوات الله علیهما

خالق احدی باتو برابرنکشیده
مانند تو صدیقه اطهر نکشیده

کنگره شعر فاطمی
مجمع‌شاعران‌اهل‌بیت
شهرداری‌تهران‌منطقه۱۸

دیدگاه بگذارید