نمایش یک نتیجه

پارچه قلمکار نقش درهم بادامی (۱۵۰*۱۵۰)

224
پارچه قلمکار نقش درهم بادامی (150*150) پارچه قلمکار از
تومان102,000

پارچه قلمکار نقش بته سرکج (۱۰۰*۱۵۰)

223
پارچه قلمکار نقش بته سرکج (100*150) پارچه قلمکار از
تومان96,000

پارچه قلمکار نقش درهم بادامی (۱۰۰*۱۵۰)

222
پارچه قلمکار نقش درهم بادامی (100*150) پارچه قلمکار از
تومان96,000

پارچه قلمکار طرح درهم بادامی و حاشیه شعر (۱۰۰*۱۵۰)

221
پارچه قلمکار طرح درهم بادامی و حاشیه شعر
تومان90,000

پارچه قلمکار طرح ترنج و ترمه (۶۰*۱۲۰)

220
پارچه قلمکار طرح ترنج و ترمه (60*120) پارچه قلمکار
تومان30,000

پارچه قلمکار نقش گل هشت پر (۲۵*۲۵)

212
پارچه قلمکار نقش گل هشت پر (25*25) پارچه قلمکار
تومان5,000

پارچه قلمکار نقش گل ترمه بیضی (۵۰*۳۰)

211
پارچه قلمکار نقش گل ترمه بیضی (50*30) پارچه قلمکار
تومان13,000

پارچه قلمکار نقش گل ترمه (۵۰*۳۰)

210
پارچه قلمکار نقش گل ترمه (50*30) پارچه قلمکار از
تومان13,000

پارچه قلمکار نقش گل اناری (۵۰*۳۰)

209
پارچه قلمکار نقش گل اناری (50*30) پارچه قلمکار از
تومان13,000

پارچه قلمکار نقش شیخ لطف الله (۵۰*۳۰)

208
پارچه قلمکار نقش شیخ لطف الله (50*30) پارچه قلمکار
تومان33,000

پارچه قلمکار طرح واگیره (۵۰*۳۰)

207
پارچه قلمکار طرح واگیره (50*30) پارچه قلمکار از جنس
تومان33,000

پارچه قلمکار طرح واگیره (۳۰*۳۰)

206
پارچه قلمکار طرح واگیره (30*30) پارچه قلمکار از جنس
تومان11,000
بازگشت به بالا