برای افزایش رزق و برکت

کد کالا:116

In Stock

برای افزایش رزق و برکت

آیت الله بهجت (رحمه الله علیه) : کسی که می خواهـد روزی اش فراوان شـود، این ذکـر را بسیـار بگویـد و در آغاز و پایـان آن صلـوات بفرستـد.
“اللهّم اغنِنی بِحَلالِکَ عَن حَرامِک و بِفَضلِکَ عَمََّن سِواک”
خدایا مرا به وسیله حلالت از حرام خویش بی نیاز کن
و با فضل و بخشش خودت، ازهرچه غیر خودت بی نیاز ساز.

تومان65,000 تومان52,000