چشم زخم

کد کالا:128

In Stock

نزدیک است کافران هنگامی که آیات قرآن را می شنوند با چشم زخم خود تو را از بین ببرند ، و می گویند: «او دیوانه است! ( آیه 51 سوره قلم ) چشم زخم نوعی تأثیر نفسانی است که روایاتی هم برطبق آن وارد شده و دلیل عقلی بر نفی آن نداریم که آن را انکار نموده و بگوئیم یک عقیده خرافی است ، بلکه به عکس حوادثی دیده شده که بر چشم زخم منطبق است .بعضی مفسرین گفته اند: معنای آیه این است که وقتی کفار قرآن را می شنوند از شدت کینه و خشم به گونه ای به تو نظر می کنند که می خواهند با همان نگاه تیز و بغض آمیزشان تو را بکشند در نهج البلاغه نیز آمده است‏: العین حق و الرقی حق‏ ” چشم زخم حق است و توسل به دعا برای دفع آن نیز حق است “

تومان78,000 تومان62,400