والله خیر الرازقین

کد کالا:133

In Stock

والله خیر الراقین

در تفاسیر می‏خوانیم: پیامبر گرامی اسلام‏صلی الله علیه وآله مشغول خواندن خطبه‏های نماز جمعه بودندکه کاروان تجاری همراه با طبل و دُهل و سر و صدا وارد مدینه شد. بیشتر نمازگزاران به سراغ کاروان رفتند و حضرت را که در حال ایستاده مشغول ایراد خطبه بود، تنها گذاشتند. این آیه نازل شد (آیه 11 سوره جمعه ) و آنان را توبیخ کرد. آیه به جای انتقاد از ترک خطبه و نماز، از تنها گذاردن پیامبر، انتقاد می‏کند. و مذمت از روش و شتابزدگی آنها است که تصور می کنند که روزی آنان دست خود آنها است، و با عجله و شتاب زدگی می توانند روزی (ثروت) به دست بیاورند، در صورتی که اگر پس از استماع خطبه و اقامه نماز، به سوی کار بروند روزی خود را نیز به دست خواهند آورد . برای کسب رزق، عبادت را رها نکنید تا به سراغ تجارت بروید. تجارت تنها راه به دست آوردن رزق نیست، اگر خدا بخواهد از غیر آن هم به شما رزق می‏دهد.

تومان78,000 تومان62,400