توکل به خدا

کد کالا:155

In Stock

?و مَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَی اللّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

و هر کس بر خدا اعتماد کند و کار خود به وی وا گذارد، خدا برای او کفایت است.
?(آیه ۳ سوره طلاق)

▫توکل آن است که انسان در همه کارها خود را جاهل و عاجز بداند و کار خود را به خدای علیم قدیر واگذار کند.

▫قرآن کریم می‌گوید هر مؤمنی که چهره جانش را به سوی خدا متوجه کند و بر او اعتماد کند به دستاویزی ناگسستنی تمسک جسته است، اما کسی که بر غیر‌خدا تکیه کند به تار عنکبوت چنگ زده است.

▫متوکل راستین کسی است که اراده خدا را بر اراده خویش ترجیح دهد و کار خداپسند را بر کار هوس پسند برگزیند؛ یعنی، به دین و احکام الهی عمل کند.

?امام رضا علیه‌السلام فرمودند:
“توکل درجاتی دارد که یکی از آنها این است که در هرکاری که به تو مربوط است به خداوند اعتماد کنی و از آنچه که نسبت به تو انجام می‌دهد خشنود باشی و بدانی که او جز خیر برای تو نمی‌خواهد و بدانی که حکمت در این است که کارت را به او واگذارکنی و دیگر اینکه به این امر ایمان داشته باشی که خدا چیزهایی می‌داند که تو از آنها بی‌اطلاعی و باید علم آنها را به خدا واگذار نمایی و به غیر اعتماد نداشته باشی.”

تومان78,000 تومان62,400