کاشی نقش برجسته طرح منجی بهار کد ۱۵۶

کد کالا:156

موجود در انبار

کاشی نقش برجسته طرح منجی بهار کد 156

کد: 156

کاشی نقشه برجسته

شکل قاب: مربع

متن قاب: یا مهدی

اندازه قاب: 3 * 26 * 26

تومان65,000