تبر زین کد ۴۰۹

کد کالا:409

موجود در انبار

تبر زین کد 409

کد: 409

تبر زین نوع کوچک تبر

به عنوان زین افزار به پهلوی اسب بسته می شود.

جنس این تبر زین: آهنی

مورد استفاده در تعزیه

ابعاد تبر زین: 3*14*48

 

تومان66,000